Anotacións do mes January, 2011

Friday, January 7th, 2011

Coido que en toda a minha vida nunca botei tanto a faltar o meu violin como agora. So quero tocar, dame igual se é ben ou mal, con partitura ou sen ela. Estou ata pensando en ir a casa unha fin de semana para traelo comigo.

Sunday, January 2nd, 2011


Son as 7 da manha e ainda estou en pe. Desastre total. Sintome moi revolucionaria ultimamente, quero arranxar moitas cousas. Fatanme o tempo e os cartos, pero vou seguir dando a lata todo o que poida. Aborrezo o conformismo.